Projekty participativního rozpočtu 2018

Vítězné projekty

V Domoradicích si lidé odhlasovali zpracování architektonické studie uspořádání a vybavení návsi, aby mohla v budoucnu sloužit k pořádání společenských akcí a umožňovala setkávání obyvatel.

Obyvatelé Horní Brány rozhodli o realizaci venkovního cvičebního prvku, který bude umístěn podél sportovních hřišť. Předkladatel navrhl jeden prvek zaměřený na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla.

Na sídlišti Špičák odhlasovali občané revitalizaci dětského hřiště spočívající v umístění 2-3 dětských prvků jako je houpadlo, kolotoč či pískoviště.

V Nových Dobrkovicích zvítězil projekt na rozšíření odpočinkového místa u potoka, které bude navazovat na nově vytvořené posezení s přírodním hřištěm.

V Novém Spolí byl letos v návrhu jen jeden projekt a tím je úprava sportovního hřiště, která zahrnuje oplocení, vyčištění herní plochy, vyznačení čar a drobné terénní úpravy.

Z pěti projektů, které postoupily do hlasování, vybrali obyvatelé Nádražního Předměstí úpravu stávajícího sportovního hřiště na sídlišti Vyšný. Projekt se týká výměny branek a sítí a opravy tyčí na síť pro volejbal a jiné hry. Počítá se i s umístěním dvou laviček na okraj hřiště.

Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala vybudování venkovního fitness hřiště. Prostor by měl sloužit pro posilování, strečink, protahování, kondici či kruhový trénink. Budou sem pořízeny dva až tři prvky, např. fitness push-up či chodecký trenažer.

Slupenec měl letos v návrhu pouze jeden projekt, a tím je oprava cesty od rybníčku směrem na Křížovou horu. Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze ji využívat pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány.

Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do roku 2019.

Realizaci vítězných projektů v příštím roce zajistí odbory městského úřadu.

Výsledky hlasování v městských částech pro jednotlivé projekty

Domoradice (rozpočet 123 967 Kč, celkem hlasovalo 19 lidí)

Architektonické uspořádání návsi: 60 %
Parkové a sadové úpravy Na Lhotkách: 40 %

Horní Brána (rozpočet 118 807 Kč, celkem hlasovalo 29 lidí )

Kovové cvičební prvky: 46 %
Hornobránský koledníček, Pálení čarodějnic a Všesousedské podzimní pečení brambor: 29 %
Veřejné osvětlení: 25 %
Sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou: 21 %

Špičák (rozpočet 81 857 Kč, celkem hlasovalo 21 lidí)

Dětské hřiště: 94 %
Lavičky: 6 %
Knihobudka: 6 %

Nádražní Předměstí (rozpočet 146 150 Kč, celkem hlasovalo 65 lidí)

Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný: 38 %
Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky: 27 %
Lavičky na sídlišti: 25 %
Šňůry na prádlo na sídlišti Vyšný: 23 %
Bezpečnost provozu v ulici Vyšehrad: 12 %

Nové Dobrkovice (rozpočet 80 910 Kč, celkem hlasovalo 20 lidí)

Rozšíření odpočinkového místa u potoka: 88 %
Vodorovné dopravní značení v křižovatce u výjezdu (u býv. ČSAD): 12 %

Nové Spolí (rozpočet 50 536 Kč, celkem hlasovalo 6 lidí)

Úprava sportovního hřiště: 100 %

Plešivec (rozpočet 155 897 Kč, celkem hlasovalo 63 lidí)

Venkovní fitness hřiště: 62 %
Osvětlení u garáží: 38 %

Slupenec (rozpočet 51 080 Kč, celkem hlasovalo 13 lidí)

Přístupová cesta Slupenec - Křížová hora: 100 %