Projekty participativního rozpočtu 2018

Obsahem projektu je instalace venkovních kovových cvičebních prvků podél sportovních hřišť určených zejména pro starší generaci. Vzhledem k finanční náročnosti je navrženo umístění jednoho prvku zaměřeného na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla, např. prvek Back od dodavatele Lappset.

Náklady projektu: 118 807 Kč

Projekt "Kovové cvičební prvky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Kovové cvičební prvky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt navrhuje veřejné osvětlení u hřišť u Hornobránského rybníka s propojením veřejného osvětlení v Polské ulici.

Náklady projektu: 118 807 Kč

Projekt "Veřejné osvětlení", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Tyto akce pořádají obyvatelé Horní Brány z vlastní iniciativy, časových možností a prostředků již několik let. Pálení čarodějnic a Všesousedské pečení brambor se koná každoročně na veřejném tábořišti (pozemek č. 611/7), Hornobránský koledníček se zde konal dva roky a v loňském roce se poprvé uskutečnil v restauraci u rybníka Na Hrázi.

Náklady projektu: 20 000 Kč

Projekt "Hornobránský koledníček, Pálení čarodějnic a Všesousedské podzimní pečení brambor", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Hornobránský koledníček, Pálení čarodějnic a Všesousedské podzimní pečení brambor", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt "Hornobránský koledníček, Pálení čarodějnic a Všesousedské podzimní pečení brambor", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 3

Uspořádání letní slavnosti pro obyvatele ulice Za Tiskárnou.

Náklady projektu: 3 500 Kč

Projekt "Sousedská slavnost", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1