1. Domoradice (2)
  2. Horní Brána (4)
  3. Nádražní Předměstí (5)
  4. Nové Dobrkovice (2)
  5. Nové Spolí (1)
  6. Plešivec (2)
  7. Slupenec (1)
  8. Špičák (3)
  9. Vyšný ()

Projekty participativního rozpočtu 2018

V rámci projektu je navrženo umístění soupravy lavic s úzkým stolem, příp. samostatných lavic ke jednotlivým domům.

Náklady projektu: 45 000 Kč

Projekt "Lavičky na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

V rámci projektu je navrženo umístění pěti polí pro šňůry na prádlo. Stávající stojky na šňůry po letech užívání padají k zemi a jsou nevzhledné.

Náklady projektu: 100 000 Kč

Projekt "Šňůry na prádlo na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Předmětem projektu je především zpevnění míst na okrajové části travnaté plochy, která jsou stabilně využívána k parkování. Doplňkovým prvkem projektu je výměna poškozené dětské klouzačky na stejném místě.

Projekt je zaměřen na menší, ale intenzivně využívanou část travnaté plochy ve vlastnictví města, parc.č. 1516/1, konkrétně před vchody 191 a 197 v ulici Železniční. Zde tato travnatá plocha bezprostředně přiléhá k příjezdové komunikaci a na mírně svažité části trávníku parkují stabilně vozidla obyvatel ulice z důvodů nedostatečných parkovacích kapacit. V důsledku toho je trávník poškozen až do stavu holé půdy, což zejména v mokru působí komplikace při parkování.

Náklady projektu: 146 150 Kč

Projekt "Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt "Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 3

Projekt "Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 4

Projekt "Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 5

Projekt řeší úpravu stávajícího sportovního hřiště na sídlišti Vyšný. Projekt se týká výměny branek a sítí a opravy tyčí na síť pro volejbal a jiné hry. Dále se opatří ochranné sítě za branky, aby míče nepadaly mimo hřiště. Projekt také počítá i s umístěním dvou laviček na okraj hřiště.

Náklady projektu: 146 150 Kč

Projekt "Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt "Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 3

Projekt "Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 4

Projekt "Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 5

Předmětem projektu je zpracování studie dopravy v klidu a její následná realizace. Vodorovné dopravní značení v ulici Vyšehrad od křižovatky ulic Vyšehradská a Vyšehrad a organizace parkování v ulici Vyšehrad.

Náklady projektu: 70 000 Kč

Projekt "Bezpečnost provozu v ulici Vyšehrad", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1