Projekty participativního rozpočtu 2018

Projekt bude navazovat na nově vytvořené posezení s přírodním hřištěm a přístupem k potoku, v rámci projektu budou doplněny např. herní prvky.

Náklady projektu: 80 910 Kč

Projekt "Rozšíření odpočinkového místa u potoka", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Realizací vodorovného dopravního značení se křižovatka na výjezdu z Nových Dobrkovice zpřehlední. Projekt je vypracován.

Náklady projektu: 20 000 Kč

Projekt "Vodorovné dopravní značení v křižovatce u výjezdu (u býv. ČSAD)", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1