Projekty participativního rozpočtu 2018

Cílem projektu je zlepšení veřejného prostoru, který vznikl uprostřed zástavby rodinných domů. Jde o vznik místa pro příjemné posezení ve stínu stromů, pro setkávání sousedů při pořádání tradičních akcí jako jsou Čarodějnice, Zahájení prázdnin, Zahájení školního roku apod. Projekt představuje pořízení studie pro parkové a sadové úpravy daného prostoru, nákup zeleně dle osazovacího plánu, včetně výsadby, návozu dekorativního štěrku (kačírku) do prostoru s umístěním velkých valounů vhodných pro sezení.

Náklady projektu: 80 000 Kč

Projekt "Parkové a sadové úpravy Na Lhotkách", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Cílem projektu je zpracování architektonické studie uspořádání a vybavení návsi tak, aby sloužila v budoucnu k pořádání společenských akcí a umožňovala setkávání obyvatel z Domoradic.

Náklady projektu: 80 000 Kč

Projekt "Architektonické uspořádání návsi", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1