Kontakty

Dotazy k tvorbě dokumentu strategického plánu:
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.: petr.klapste@naturesystems.cz

Dotazy veřejnosti - Strategický a Akční plán města Český Krumlov:
Mgr. Tereza Vondroušová, tereza.vondrousova@ckrumlov.cz, 380 766 705
administrátorka projektu

Dotazy veřejnosti - Participativní rozpočet:
Mgr. Radim Rouče, radim.rouce@ckrumlov.cz, 380 766 300
administrátor projektu

Dotazy veřejnosti a médií:
Mgr. Petra Nestávalová: petra.nestavalova@ckrumlov.cz, 380 766 121
tisková mluvčí města Český Krumlov