Projekty participativního rozpočtu 2018

Oprava cesty ze Slupence od rybníčku směrem na Křížovou horu. Pozemek je ve vlastnictví města Český Krumlov. Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze použít pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány.

Náklady projektu: 51 080 Kč

Projekt "Přístupová cesta Slupenec – Křížová hora", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1