Participativní rozpočty získávají v posledních letech stále větší oblibu radnic i občanů. Město Český Krumlov aktuálně připravuje již šestý ročník. Podstatou participativního rozpočtu je vyčlenění určité částky z městského rozpočtu na realizaci návrhů, které předkládají a rozhodují o nich obyvatelé města.

Projekty participativního rozpočtu 2021

Rozšíření dětského hřiště na Plešivci v ul. 5. května, za domem čp. 233 o další herní prvky, např. lezeckou stěnu, lanovou dráhu, svahovou skluzavku, různě vysoké hrazdy, šplhací síť, kolotoč, houpačku pro dva apod.

Náklady projektu:  300 000 Kč

Zřízení většího přístřešku se širší stříškou a lavičkami pro cestující u zastávky MHD přímo před supermarketem Terno v Domoradicích.

Náklady projektu:  150 000 Kč

Oprava venkovního schodiště u domu čp. 369 na Plešivci, které je v neutěšeném stavu.

Náklady projektu:  150 000 Kč

Vybudování osvětlení na sídlišti Plešivec u domu čp. 376.

Náklady projektu:  450 000 Kč

Vybudování cca 50 metrů nového chodníku nad schodištěm z ulice Na Moráni by mohl přinést komfort všem obyvatelům Českého Krumlova, kteří chodí na Horní Bránu ke hřbitovu nebo na Skalku.

Náklady projektu:  80 000 Kč

Oprava chodníků od Základní školy Plešivec nahoru až k číslu 354.

Náklady projektu:  150 000 Kč

Zejména během turistické sezóny jsou koše na směsný odpad v centru města přeplněné. Mnohdy nesešlápnutými PET lahvemi, plastovými kelímky a dalšími obaly. Třídit odpad při pohybu v centru města je pro turistu i občana téměř nemožné. Součástí projektu je návrh umístit vedle stávajících košů na směsný odpad i koše na plasty, případně i papír a sklo.

Náklady projektu:  100 000 Kč

Revitalizace stávající neutěšené relaxační zóny v Lipové ulici mezi čp. 157 a čp. 158. Renovace laviček, přidání odpadkových košů a oprava pískoviště.

Náklady projektu:  50 000 Kč

U parkoviště Jelení zahrada byl ze dvou přechodů jeden zrušen, ten by chtěl předkladatel návrhu obnovit. Zrušený přechod pro chodce ze směru od nádraží, Vyšehradu atd. navazoval na chodník a z něj bylo možné dále pokračovat po chodníku směrem k městu kolem restaurace Jelenka. Ponechaný přechod vede chodce přímo do parkoviště, nebo musí přejít přes výjezd a vjezd do parkoviště.

Náklady projektu:  200 000 Kč