Sběr navrhovaných projektů, 1. září – 31. října 2021 září/říjen 2021 Sběr navrhovaných projektů
Projednání realizovatelnosti projektů, listopad/prosinec 2021 listopad/prosinec 2021 Projednání realizovatelnosti projektů
Hlasování o projektech, únor 2022 únor 2022 Představení projektů a hlasování
Realizace projektů, březen 2022 březen 2022 Realizace projektů

Participativní rozpočet 2021/2022

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Výsledky hlasování 5. ročníku participativního rozpočtu