Participativní rozpočty získávají v posledních letech stále větší oblibu radnic i občanů. Město Český Krumlov aktuálně připravuje již šestý ročník. Podstatou participativního rozpočtu je vyčlenění určité částky z městského rozpočtu na realizaci návrhů, které předkládají a rozhodují o nich obyvatelé města.

Projekty participativního rozpočtu 2022

Zkrášleme své město a přidejme květiny do města. Na náměstí je smutný pohled, autobusové nádraží po odkvětu keřů na jaře je také dost smutné, přilehlé uličky v centru ale i místa na sídlištích potřebují oživit. Inspirujme se městy jako jsou Strakonice, České Budějovice, Písek, Prachatice a další, kde květiny přispívají ke kultivaci daného místa.

Náklady projektu:  100 000 Kč

Vstup do budovy Městského úřadu zošklivují kontejnery, které také zasahují do chodníku. Prostor kolem kontejnerů nevypadá dobře, bylo by proto nejlepší přemístit je, anebo místo upravit tak, aby kontejnery nebyly vidět.

Náklady projektu:  100 000 Kč

Oprava autobusové zastávky Domoradice ve směru do Českých Budějovic. Vzhled této zastávky je nepěkný a zastávka si zaslouží rekonstrukci. 

Náklady projektu:  100 000 Kč

Oplocení, vymezení stání pro kontejnery v lokalitě Na Lhotkách. Oplocení by bylo tvořeno prefa plotovýmí dílci z tahokovu nebo hliníkových lamel v barvě – antracit. Výška - na výšku kontejneru s odsazením 0,5 m od země pro zamezení ukládání odpadu po obvodu oplocení.

Náklady projektu:  100 000 Kč

Vybavení prostoru lavičkami, oprava vodotrysku, případně jeho nahrazení zelení v květináči. 

Náklady projektu:  200 000 Kč

Vybavení sídliště hřištěm s hracími prvky, kde by mohly děti smysluplně trávit volný čas.

Náklady projektu:  100 000 Kč

Oprava schodů při vstupu do panelových domů v celé řadě 376-379, včetně zábradlí. 

Náklady projektu:  500 000 Kč

Zpracování projektové dokumentace na obnovu kapličky z 19. století, jež byla zbourána městem v letech 1974–75. Tato kaplička patřila k rázu návsi v Domoradicích, který by měl být zachován a popř. obnoven v dalších letech. Ráz návsi přispívá k komunitní činnosti obyvatel - Spolek Domoradice. Umístění kapličky v blízkosti nově vysazené lípy občany Domoradic u příležitosti 100letého výročí republiky.

Náklady projektu:  30 000 Kč

Umístění nových herních prvků v centrální části sídliště Plešivec -  u domu č.p. 372 a více a u domu č.p. 352, konkrétně:

  • activity tower (137032M) - multifunkční věž se dvěma skluzavkami v různých velikostech
  • bird´s nest swing (137417M) - houpačkový rám s houpačkou ptačí hnízdo
  • carousel kolotoč
  • lezeckou věž či pyramidu

Realizací projektu dojde ke zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury pro děti, teenagery i dospělé, k všestrannému rozvoji pohybových a výukových aktivit a uspokojení potřeby pohybu, začleňování dětí a mládeže do společnosti, snížení výskytu psychopatologických jevů u školních dětí (budou mít vyžití), zbudování odpočinkových míst pro obyvatele.

Náklady projektu:  600 000 Kč

Po vzoru zahraničních měst navrhnu předkladatel krumlovské dopravní hřiště (u Domu dětí a mládeže) obohatit vozovým parkem (koloběžky, odrážela, tříkolky, čtyřkolky atd.) k zapůjčení široké dětské veřejnosti a k potřebám DDM.

Náklady projektu:  136 700 Kč