Projekty participativního rozpočtu 2018

Předmětem projektu je prodloužení veřejného osvětlení u garáží na Plešivci, u ulic Zvonková a Luční. V současné době zde žádné osvětlení není a jeho výstavba přispěje ke zvýšení bezpenosti v této lokalitě.

Náklady projektu: 155 897 Kč

Projekt "Osvětlení garáží", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Úsilí o vybudování venkovního fitness hřiště je další dílčí částí projektu Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón v městské části sídl. Plešivec, který byl předkládán v roce 2017 a setkal se s úspěchem v podobě vybudování nových herních ploch. Venkovní fitness hřiště pro mládež, dospělé a seniory získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi. Snadné a zábavné cvičení je dostupné všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Prostor by měl sloužit pro posilování, strečink, protahování, kondici či kruhový trénink. Své tělo si procvičí jak zdatní sportovci, tak i maminky na procházce s dětmi nebo starší lidé. Realizace má ale také výchovný význam – starší mládež se učí zacházet s veřejným majetkem. Navrhovatelé také předpokládají, že dojde ke zvýšení bezpečnosti této věkové skupiny v městské části sídliště Plešivec a ke snížení výskytu psychopatologických jevů, jelikož budou mít mladí smysluplné využití volného času.

Vzhledem k finanční náročnosti budou realizovány 2-3 prvky, např. fitness push-up či chodecký trenažer.

Náklady projektu: 155 897 Kč

Projekt "Venkovní fitness hřiště", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Venkovní fitness hřiště", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2