Projekty participativního rozpočtu 2017

Úprava stávajících kontejnerových stání na tříděný odpad

Náklady projektu: 33 274,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Kontejnerová stání Rasovna", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Lokalita Rasovna, pod ulicí U kasáren, vedle bývalého cvičáku (pozemky k. ú. Vyšný, p. č. 636/1 a 631/1)
Lokalita Rasovna, pod ulicí U kasáren, vedle bývalého cvičáku (pozemky k. ú. Vyšný, p. č. 636/1 a 631/1)

Další etapa prořezání ovocných stromů ve Vyšným podle stavu jednotlivých dřevin a na základě místní znalosti předkladatele.

Náklady projektu: 33 274,-Kč

Projekt "Pěkné jabloně", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1