Projekty participativního rozpočtu 2017

Zlepšení viditelnosti přechodu pro chodce na sídlišti Vyšný, osazení přechodu výstražným světlem „Pozor chodci“a obnovení vodorovného a svislého značení.

Náklady projektu: 20 000,-Kč

Projekt "Úprava přechodu pro chodce u sídliště Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Úprava přechodu pro chodce u sídliště Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt "Úprava přechodu pro chodce u sídliště Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 3

Projekt "Úprava přechodu pro chodce u sídliště Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 4

Projekt "Úprava přechodu pro chodce u sídliště Vyšný", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 5

Revitalizace dětského hřiště mezi domy čp. 106 a 109, zejména oprava stávajícího pískoviště a existujících dětských prvků, příp. doplnění dalších herních prvků, a to pro děti ve věku 2 - 8 let

Náklady projektu: 92 890,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Revitalizace dětského hřiště na sídlišti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Sídliště Vyšný parcela 1532/1Sídliště Vyšný parcela 1532/1

Projekt "Revitalizace dětského hřiště na sídlišti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt "Revitalizace dětského hřiště na sídlišti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 3

Projekt "Revitalizace dětského hřiště na sídlišti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 4

Výsadba stromu, umístění lavičky pod stromem a v přiměřené vzdálenosti krmítka a pítka pro ptáky (zápich). Cílem je umožnit pobyt venku a komunikaci s okolím nebo odpočinek např. při cestě z obchodu zejména starším a nemocným lidem. Pozorování ptáků při posezení je uklidňující a život zpestřující, zároveň umístění krmítek na pozorovatelném místě může přispět i k vytvoření vztahu dětí k přírodě. Strom zastíní nejen lavičku, ale celkově i prostor před domy.

Náklady projektu: 40 000,-Kč

Projekt "Městský mobiliář na sídlišti", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Umístění předkladatelé navrhují na zelených plochách před domy čp. 209, 208, 207, příp. naproti (na druhé straně komunikace proti domu čp. 208). V současné době se jedná o „mrtvé“ plochy, určené pouze k sekání. V místě není žádná možnost posezení, nejbližší lavičky jsou až u obchodu.Umístění předkladatelé navrhují na zelených plochách před domy čp. 209, 208, 207, příp. naproti (na druhé straně komunikace proti domu čp. 208). V současné době se jedná o „mrtvé“ plochy, určené pouze k sekání. V místě není žádná možnost posezení, nejbližší lavičky jsou až u obchodu.

Vytvoření dopravně-organizačních opatření k zajištění bezpečného pohybu chodců kolem hotelu Vyšehrad k Domům s pečovatelskou službou, např. umístěním mobilních zábran a vodorovným dopravním značením.

Náklady projektu: 70 000,-Kč

Projekt "Průchod pro pěší (hotel Vyšehrad – Domy s pečovatelskou službou)", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Umístění několika dětských herních prvků do zeleného prostranství před dům čp.111 na sídlišti Vyšný.

Náklady projektu: 75 000,-Kč

Projekt "Dětské hřiště u domu sídliště Vyšný čp.111", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1