Projekty participativního rozpočtu 2017

Výstavba malého dřevěného pódia v relaxační zóně u Hornobránského rybníka.

Náklady projektu: 50 000,-Kč

Projekt "Pódium u rybníka", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Konstrukce pro vytváření mlhy, která osvěží obyvatele v horkých letních dnech.

Náklady projektu: 40 000,-Kč

Projekt "Mlhoviště pro horké dny", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Umístění rychlostních retardérů v Kaplické ulici, kde auta při vyjetí kopce u základní školy velice zrychli. V této ulici bydlí rodiny s dětmi. Jedná se o projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na komunikaci.

Náklady projektu: 30 000,- Kč

Projekt "Retardéry v Kaplické ulici", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Kaplická ulice mezi čp. 328 a 250, tedy tam, kde končí popelnice pro tříděný odpad, které stojí po pravé straně ve směru k městskému úřadu v Kaplické.Kaplická ulice mezi čp. 328 a 250, tedy tam, kde končí popelnice pro tříděný odpad, které stojí po pravé straně ve směru k městskému úřadu v Kaplické.

Projekt "Retardéry v Kaplické ulici", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Dokončit realizaci rekreačního rybníka na Horní Bráně : pro letní měsíce umístit chemické WC pro návštěvníky rekreační zóny u parkoviště. Dle předkladatele jsou nově vybudované toalety u budovy úřadu pro návštěvníky rekreační zóny daleko a nejsou tak využívány.

Náklady projektu: 50 000,-Kč

Projekt "Toalety u Hornobránského rybníka", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Předmětem projektu je úprava dětského hřiště u Příkré ulice a úprava prostoru U Nových Domovů. Je navrženo: 1 ks vysloužilé lavičky odstranit, doplnit 2 ks laviček nových a 2 ks odpadkových košů, dále doplnit odpočinkové sety (2 x lavička + stůl) v počtu 2 ks, 2 ks odpadkových košů a 2 ks laviček do těchto lokalit.

Náklady projektu: 77 905,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Úprava dětského hřiště a prostoru U Nových Domovů", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Cílem projektu je vytvoření malého parčíku v trojúhelníkovém prostoru nad schody k Papírenské ulici (uprostřed ulice V Zátiší). Je navrženo osazení několika stromů a okrasných keřů, laviček a herních prvků.

Náklady projektu: 77 905,-Kč

Projekt "Miniparčík V Zátiší", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Miniparčík V Zátiší", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Vybudování hřiště na pétanque.

Náklady projektu: 50 000,-Kč

Projekt "Pétanque na Horní Bráně", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Zelené prostranství U Nových DomovůZelené prostranství U Nových Domovů

Stůl s lavicemi na veřejném prostranství.

Náklady projektu: 10 000,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Mobiliář na veřejném prostranství", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Ulice Za Tiskárnou, zatravněné prostranství na začátku ulice naproti objektu tiskárny
Ulice Za Tiskárnou, zatravněné prostranství na začátku ulice naproti objektu tiskárny

Uspořádání letní sousedské slavnosti pro obyvatele ulice

Náklady projektu: 5 000,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Ulice Za Tiskárnou, travnatý plácek na začátku ulice naproti objektu tiskárnyUlice Za Tiskárnou, travnatý plácek na začátku ulice naproti objektu tiskárny