Projekty participativního rozpočtu 2017

Vybudování přechodu pro chodce na vhodném místě na ul. Tovární, před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístění značky Pozor děti s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod.

V roce 2015 vznikla díky ZTV Transoft obytná zóna Na Lhotkách (17 parcel pro individuální bydlení). Z obytné zóny nenavazuje v ulici Tovární žádný chodník. Pokud jdou chodci ke kolejím, musí jít po trávě na krajnici nebo přecházet frekventovanou silnici Tovární na chodník na druhé straně (viz bod 1 v mapce) bez možnosti použít přechod pro chodce.

Ideální řešení by byl chodník v ulici Tovární na straně ulice Na Lhotkách (viz bod 3 v mapce). Z finančních důvodů je schůdnější varianta přechod pro chodce na křižovatce Tovární - Na Lhotkách (viz bod 2 v mapce) i s tím rizikem, že budeme omezovat místy silný provoz na komunikaci a s rizikem konfrontace s řidiči jedoucími z průmyslové zóny více než 50 km/hod.

Jako okamžité řešení navrhují předkladatelé před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístit značku Pozor děti s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod.

Náklady projektu: 65 000,-Kč

Projekt "Přechod pro chodce na Tovární", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Přechod pro chodce na Tovární", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Projekt "Přechod pro chodce na Tovární", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 3

Cílem projektu je zpracování dopravní studie řešící neúnosnou dopravní situaci, zejména bezpečný přechod křižovatky u GASPEDu po TESCO. Vzhledem k vysokým finančním nákladům na samotnou realizaci – stavební úpravy a vybudování přechodu pro chodce, je navrženo zpracování dopravní studie, která komplexně vyřešení pohyb chodců na návsi v souladu se schváleným regulačním plánem. Tato dopravní studie by byla základem pro přijmutí opatření k zajištění bezpečnosti chodců, zejména pohybujících se v křižovatce u GASPEDu v Domoradicích. Projektový záměr svým podpisem podpořilo 30 obyvatel z Domoradic.

Náklady projektu: 70 000,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Bezpečnostní řešení křižovatky u návsi (GASPEDu) v Domoradicích", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1