Projekty participativního rozpočtu 2017

Doplnění laviček a košů na sídlišti Plešivec.

V mapě sídliště Plešivec je zakreslen stávající stav (k 27. 7. 2017) laviček a odpadkových košů.

Plocha „A“ je trávník pod školkou, kde v zimě sáňkují děti a po zbytek roku se po ní především prohánějí psy. Pod břízami u plotu by lavičky nepřekážely dětem ani psům a mohly by sloužit i jako místo setkávání pro starší mládež. Plocha „B“ nemá v mapě zakreslené cestičky a na rozdíl od plochy „C“ tam nejsou žádné koše ani lavičky. V části „B“ i výš by mohlo být nových laviček více.

Stávající rozmístění odpadkových košů je podle předkladatelky projektu pro obyvatele sídliště nevyhovující. U chodníku kolem domů č. 351 a 358 není žádný odpadkový koš. Na cestě do kopce kolem „věžáků“ je koš umístěn těsně u cesty na úrovni vchodu domu č. 366, další u č. 376 a další až nahoře nad hřištěm nedaleko Luční ulice. Na druhé straně sídliště cestou do kopce jsou dva koše na obou stranách silnice nad domem č. 375. Rozbitý koš je umístěn u pískoviště pod domem č. 373 a další u navazující asfaltové plochy s košem na košíkovou. Na chodníku od základní školy až po dům č. 360 není umístěn žádný odpadkový koš.

Předkladatelka doporučuje také osazení laviček pro obyvatele, především starší lidi či maminky s kočárky, kteří si rádi odpočinou cestou do kopce, když jdou od autobusu či s nákupy od samoobsluhy. Lavičky nad domem č. 366 a u č. 363 jsou často využívané.

Náklady projektu: 100 000,-Kč

Projekt "Městský mobiliář pro sídliště", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - Černé a červené čáry a tečky jsou stávající lavičky a koše (červené nejsou zcela v pořádku).Černé a červené čáry a tečky jsou stávající lavičky a koše (červené nejsou zcela v pořádku).

Umístění hracího prvku a úprava jeho okolí – fáze 1, v nákladu 100 tis. Kč

Revitalizace bude spočívat jak v modernizaci stávajících herních ploch, tak v doplnění o nové herní prvky a dalšího mobiliáře (laviček, odpadkových košů dle platných norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177).

Projekt je dlouhodobého charakteru, jeho realizace je závislá na finančních možnostech města Český Krumlov, přičemž v první fázi předkladatelé upřednostňují realizaci v místě dle přiloženého plánku. V tomto místě se nachází již pískoviště a hřiště na basketbal, a proto by bylo dobré zde umístit např. houpačku či jiný herní prvek. V dalších letech chtějí předkladatelé realizací projektu dosáhnout vybudování ostatních herních a odpočinkových ploch s venkovními fitness prvky v ostatních částech sídliště tak, aby prvky nebyly umístěny pouze v centrální části sídliště a případný hluk nerušil ostatní spoluobčany (viz plánek) a nedocházelo k ničení stávající zeleně dětmi.

Výchozí situace: v městské části se nachází pouze 3 pískoviště bez zastínění - 1x houpačky  -1 kolotoč (k využití dětmi cca od 5 let, pro mladší není vhodný) - kolotoč a houpačka v havarijním stavu u č. p. 352.

Realizací projektu dojde ke:   

zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury pro děti, -náctileté i dospělé

všestrannému rozvoji pohybových a výukových aktivit a uspokojení potřeby pohybu

začleňování dětí a mládeže do společnosti                                               

snížení výskytu psychopatologických jevů u školních dětí (budou mít vyžití)

zbudování odpočinkových míst pro obyvatele

Náklady projektu: 100 000,-Kč

Vítězný projekt

Projekt "Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón v městské části sídliště Plešivec", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Projekt "Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón v městské části sídliště Plešivec", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Vybudování dvou světelných bodů na cestě vedoucí ke garážím za sídlištěm Plešivec (Konvalinková-Zvonková ul.) Hlavním důvodem je bezpečnost osob.

Náklady projektu: 100 000,-Kč

Projekt "Osvětlení u garáží", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1