Projekty participativního rozpočtu 2019

Cílem projektu je zřízení malého dětského hřiště, v této první etapě je navrženo umístění jednoho dětského prvku – houpačky.

Projekt "Malé dětské hřiště" - umístění jednoho dětského prvku – houpačky

 
Rámcový rozpočet projektu

Dětský prvek 40 000,-
Dopadová plocha 21 000,-

CELKEM

61 000,-

Umístění projektu: 

Projekt "Malé dětské hřiště", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  61 000 Kč

Cílem projektu je doplnění vybavení stávajícího sportovního hřiště, umístění dvou basketbalových košů.

Projekt "Vybavení sportovního hřiště"

Projekt "Vybavení sportovního hřiště"

Umístění projektu: 

Projekt "Vybavení sportovního hřiště", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  40 000 Kč