Projekty participativního rozpočtu 2019

Cílem projektu je vytvoření moderního kontejnerového stání v ulici Na Lhotkách z lehké konstrukce, která vymezí plochu pro kontejnery a zabrání jejich vyvracení a omezí nežádoucí manipulaci s nimi. Jedná se o úpravu již existujícího místa, kdy jsou kontejnery umístěny na zpevněné ploše.

Projekt "Kontejnerové stání Domoradice Na Lhotkách" - současný stav

Možné technické řešení

Projekt "Kontejnerové stání Domoradice Na Lhotkách" - možné řešení Praha – Zbraslav

Praha – Zbraslav

Umístění projektu:  Ulice Na Lhotkách

Projekt "Kontejnerové stání Domoradice Na Lhotkách", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1 - <p>Ulice Na Lhotkách</p>

Náklady projektu:  45 000 Kč

Cílem projektu je zlepšení veřejného prostoru, který vznikl uprostřed zástavby rodinných domů. Jde o vznik místa pro příjemné posezení ve stínu stromů, místo pro setkávání sousedů při pořádání tradičních akcí jako jsou "Čarodějnice", Zahájení prázdnin, Zahájení školního roku atd.

Sadové a parkové úpravy "návsi" dané lokality, spočívající ve vysazení několika stromů a keřů, které budou doplněny lavičkami pro vytvoření parčíku, s možností sousedského posezení.

Ideový návrh:

Projekt "Sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách" - ideový návrh

 
Rámcový rozpočet projektu

Lavička 3 ks 21 000,-
Kamenná terasa 25 000,-
Vzrostlé stromy 4 ks 15 000,-
Keřové patro 10 000,-
Stavební práce a výsadba      14 000,-

CELKEM

85 000,-

Umístění projektu:  Ulice Na Lhotkách

Projekt "Sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  85 000 Kč