1. Domoradice (2)
  2. Horní Brána (3)
  3. Nádražní Předměstí (3)
  4. Nové Dobrkovice (2)
  5. Nové Spolí (2)
  6. Plešivec (2)
  7. Slupenec (1)
  8. Špičák (1)
  9. Vyšný (0)

Projekty participativního rozpočtu 2019

Rozšíření doposud nerealizovaného odpočinkového místa o pergolu s posezením a stolem.

Inspirace:

Projekt "Rozšíření odpočinkového místa u potoka - rozšíření" - inspirace

 
Rámcový rozpočet projektu

Pergola 20 000,-
Stoly a lavice   
13 000,-

CELKEM

33 000,-

Umístění projektu: 

Projekt "Rozšíření odpočinkového místa u potoka - rozšíření", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  33 000 Kč

Úprava místa na kontejnery na tříděný odpad. Nové rozmístění, výstavba boční zídky, popisy kontejnerů.

Projekt "Upravené recyklační místo"

Návrh oplocení recyklačního místa (inspirace z Kaplice)

Projekt "Upravené recyklační místo" - možné technické řešení

Umístění projektu:  Nové Dobrkovice, „náměstíčko“

Projekt "Upravené recyklační místo", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  33 000 Kč