1. Domoradice (2)
  2. Horní Brána (3)
  3. Nádražní Předměstí (3)
  4. Nové Dobrkovice (2)
  5. Nové Spolí (2)
  6. Plešivec (2)
  7. Slupenec (1)
  8. Špičák (1)
  9. Vyšný (0)

Projekty participativního rozpočtu 2019

Veřejné grilovací místo ve stínu pod vzrostlými stromy za paneláky. Nacházely by se tu dva stoly asi pro 8 lidí a kvalitní stojanový gril. Nechybí tu ani pítko s vodu, kde se dá nabrat čerstvá voda a umýt si potraviny i nádobí.

Inspirace viz. www.parukarka.cz

Projekt "Veřejné grilovací místo" - inspirace

Umístění projektu:  Plocha zeleně mezi domy č.p. 210 a č.p. 216

Projekt "Veřejné grilovací místo", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  196 000 Kč

Jedná se o zřízení umístění houpačky na řetězech vedle sebe, větší klouzačky se schůdky a zábradlím.

Projekt "Dětské hřiště na sídlišti Vyšný za čp. 115 - 116"

 
Rámcový rozpočet projektu

Houpačka 44 000,-
Skluzavka 99 000,-
Práce, dopadová plocha     55 000,-

CELKEM

196 000,-

Umístění projektu:  Sídliště Vyšný, za domy čp. 115 -116

Projekt "Dětské hřiště na sídlišti Vyšný za čp. 115 - 116 ", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  196 000 Kč

Předmětem projektu je rozvoj veřejného prostranství v ul. Železniční o nové prvky, které aktuálně poptávají místní obyvatelé – další herní prvek do dětského hřiště, dvě lavičky a několik výsadeb zeleně kvůli zástinu. Obyvatelé Železniční budou spolurozhodovat o dvou zásadních krocích v provedení úprav. V první fázi projektu budou navrhovat, kde mají být nové prvky umístěny, aby to co nejlépe vyhovovalo jejich představám o využití veřejného prostranství. Ve druhé fázi pak budou vybírat konkrétní prvky (typ herního prvku, laviček, případně zeleně), a to z několika předvybraných možností v příslušné cenové hladině.

V první fázi projektu navrhne architekt nové uspořádání veřejného prostranství jako celku. Do návrhu zakomponuje již existující návrhy úprav sídliště (např. nová parkovací místa), prvky plánované v tomto projektu (herní prvek, lavičky, zeleň) i další potenciální prvky. Architekt spolu s předkladatelem projektu a dalšími zástupci SVJ zajistí průběžnou komunikaci s obyvateli tak, aby obyvatelé mohli ovlivnit uspořádání prostranství dle svých potřeb – kde chtějí mít zeleň kvůli zástinu, kde naopak volnou plochu pro hraní dětí viditelnou z bytů, kde umístěné lavičky apod. Výsledkem by měl být jednoduchý zákres nového uspořádání veřejného prostranství, který bude vyhovovat většině místních obyvatel a poslouží i jako podklad pro budoucí úpravy prostranství. Práce architekta bude financována z rozpočtu projektu.

Ve druhé fázi zvolí obyvatelé konkrétní prvky, které budou do prostranství umístěny. Předkladatel projektu ve spolupráci s architektem, městem atd. vytipuje vždy několik konkrétních možností v dané cenové hladině (např. 2-3 herní prvky, konkrétní stromy pro výsadbu) a vyberou spolu s obyvateli nejvhodnější variantu, která bude v závěru projektu realizována.

 
Plánované rozpočtové položky a jejich specifikace jsou následující:

herní prvek do dětského hřiště (houpací hnízdo, prolézačka, lanová šplhací věž apod.) 90 000,-
lavička 2x 15 000,-
sazenice stromů 3x 15 000,-
práce – umístění prvků 15 000,-
architekt – konzultace, návrh 50 000,-

CELKEM

185 000,-

Umístění projektu: 

Projekt "Úprava veřejného prostranství v Železniční ulici", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  185 000 Kč