Projekty participativního rozpočtu 2019

Obsahem projektu je instalace venkovních kovových cvičebních prvků podél hrišť na Horní Bráně. Určené zejména starší generaci. Vzhledem k finanční náročnosti je navrženo umístění jednoho prvku zaměřeného na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla, konkrétně prvek cross trainer.

Projekt "Fitness hřiště II. etapa" - nový prvek cross trainer

 
Rámcový rozpočet projektu

Nákup prvku 145 000,-
Doprava a stavební práce 15 000,-

CELKEM

160 000,-

Umístění projektu: 

Projekt "Fitness hřiště II. etapa", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1Projekt "Fitness hřiště II. etapa", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 2

Náklady projektu:  160 000 Kč

Cílem projektu je umístění zpomalovacího retardéru v Kaplické ul. nad školou. Auta jedoucí do kopce v Kaplické ulici nedodržují předepsanou rychlost. Většina aut se "řítí" na rovince k úřadu.

Projekt "Zpomalovací retardér v ul. Kaplická"

Umístění projektu:  Horní Brána, ul. Kaplická

Projekt "Zpomalovací retardér v ul. Kaplická", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  30 000 Kč

Uspořádání letní slavnosti pro obyvatele ulice.

Projekt "Sousedská slavnost" na Horní Bráně

Umístění projektu:  Horní Brána, ul. Za Tiskárnou

Projekt "Sousedská slavnost", umístění projektu, obrazová dokumentace č. 1

Náklady projektu:  5 000 Kč