Participativní rozpočet 2021/2022

Participativní rozpočet již popáté

Z prvních tří ročníků vzešlo a bylo realizováno více než 20 různých návrhů, například revitalizace dětského hřiště na sídlišti Vyšný, kovové cvičební prvky na Horní Bráně, dětský koutek na Plešivci nebo odpočinkové místo u potoka v Nových Dobrkovicích.

Po zhodnocení dosavadního průběhu a ve snaze osvěžit krumlovský participativní rozpočet byla pro čtvrtý ročník nastavena jiná pravidla, z nichž těmi nejdůležitějšími bylo ponechání území města jako celku, možnost navrhnout i nákladnější projekt do výše celkově alokovaného jednoho milionu korun a hlasování až pro tři různé projekty. Následně se ukázalo, že to opravdu byly změny k lepšímu, oproti třetímu ročníku se v tom čtvrtém zvýšil počet návrhů (21) a zdvojnásobil se počet hlasujících (617), kteří rozdělili celkem 1468 hlasů. Uspěly nákladnější projekty jako jsou osvětlení u garáží na Plešivci za 490 tisíc korun i menší akce, třeba pamětní kámen na návsi v Domoradicích za 15 tisíc korun.

Pátý ročník participativního rozpočtu, pro který byl rovněž vyčleněn jeden milion korun, tedy proběhne dle stejných podmínek a pravidel jako předchozí. Návrhy mohou obyvatelé opět předkládat elektronicky přes ONLINE FORMULÁŘ, a to od začátku září do konce října 2021.

Návrhy mohou být investičního i neinvestičního charakteru a podávat je mohou fyzické i právnické osoby bez ohledu na místo trvalého bydliště nebo sídla, tedy i mimo území Českého Krumlova, naopak hlasovat mohou pouze občané s trvalým pobytem v Krumlově. Následně pak budou realizovány projekty dle pořadí z hlasování až do vyčerpání množství prostředků co nejvíce se blížícího přidělenému milionu korun.

V listopadu budou projednány návrhy s předkladateli a zhodnoceny z hlediska realizovatelnosti, v prosinci a lednu proběhne prezentace projektů, jež postoupí do hlasování, které se uskuteční v průběhu ledna. Sumarizace výsledků, určení pořadí a představení vítězných projektů veřejnosti proběhnou v únoru. Počínaje březnem 2021 pak bude zahájena realizace úspěšných návrhů.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z pozměněného čtvrtého ročníku očekáváme i v tom pátém další nárůst podaných návrhů i počet hlasujících a snad také ještě větší atraktivitu a oblíbenost participativního rozpočtu pro samotné občany, kvůli kterým je celý projekt organizován.