Participativní rozpočet 2022/2023

Projekty šestého ročníku participativního rozpočtu, které postupují do hlasování. To je spuštěno 1. února a potrvá do 19. února 2023 (prodlouženo z původního termínu 15. 2.)

1.

Název projektu: Květiny ve městě

Popis projektu předkladatelem: Zkrášleme své město a přidejme květiny do města. Na náměstí je žalostný pohled, autobusové nádraží po odkvětu keřů na jaře je také dost smutné, přilehlé uličky v centru ale i místa na sídlištích potřebují oživit. Inspirujme se městy jako jsou Strakonice, České Budějovice, Písek, Prachatice a další, kde květiny přispívají ke kultivaci daného místa.

Náklady: 100 000 Kč

 

2.

Název projektu: Kontejnery u Městského úřadu

Popis projektu předkladatelem: Kontejnery hyzdí vstup do budovy Městského úřadu a také zasahují do chodníku. Prostor kolem kontejnerů také nevypadá dobře. Kontejnery by bylo nejlepší přemístit anebo místo upravit tak, aby kontejnery nebyly vidět.

Náklady: 100 000 Kč

 

3.

Název projektu: Oprava autobusové zastávky Domoradice

Popis projektu předkladatelem: Oprava autobusové zastávky Domoradice ve směru do Českých Budějovic. Je to asi poslední zastávka, která nebyla zrekonstruovaná, což by se mělo napravit.

Náklady: 100 000 Kč


4. 

Název projektu: Oplocení kontejnerového stání pro tříděný odpad Na Lhotkách

Popis projektu předkladatelem: Oplocení, vymezení stání pro kontejnery.  Oplocení by bylo tvořeno prefa plotovýmí dílci z tahokovu nebo hliníkových lamel v barvě – antracit. Výška - na výšku kontejneru s odsazením 0,5 m od země pro zamezení ukládání odpadu po obvodu oplocení.

Náklady: 100 000 Kč

 

5.

Název projektu: Úprava prostranství před kinem na Špičáku

Popis projektu předkladatelem: Prostranství vybavit lavičkami,opravit vodotrysk nebo nahradit nějakou zelení v květináči

Náklady: 200 000 Kč

 

6.
Název projektu: Dětské hřiště na Špičáku

Popis projektu předkladatelem: Na celém sídlišti není dětské hřiště (vyjma malé skluzavky a pískoviště), vybavené hracím prvky, kde by mohly děti smysluplně trávit volný čas.

Náklady: 100 000 Kč

 

7.
Název projektu: Oprava schodů Plešivec 376-379

Popis projektu předkladatelem: Oprava schodů při vstupu do panelových domů v celé řadě 376-379, včetně zábradlí, které je již ve stavu kdy se jen čeká kdy upadne. Schody jsou v dezolátním stavu.

Náklady: 500 000 Kč

 

8.
Název projektu: Obnova kapličky – náves Domoradice - zpracování projektové dokumentace

Popis projektu předkladatelem: Obnova kapličky z 19. století, zbouraná městem v letech 1974–75, viz zaslané foto. Prosíme projednat s památkáři. Tato kaplička patřila k rázu návsi v Domoradicích, který by měl být zachován a popř. obnovit v dalších letech. Ráz návsi přispívá k komunitní činnosti obyvatel - Spolek Domoradice. Umístění kapličky uvažuji na daném pozemku v místech blízkosti nově vysazené lípy občany Domoradic u příležitosti 100letého výročí republiky.

Náklady: 30 000 Kč

 

9. 
Název projektu: Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón v městské části Sídliště Plešivec

Popis projektu předkladatelem: Na sídlišti Plešivec, které je největším ve městě a nachází se zde dvě MŠ a jedna ZŠ není dostatek herních a volnočasových ploch pro děti předškolního a školního věku. V místě se sice nachází pár herních prvků, v dolní části Plešivce „U Skleníku“ sice přibyly v poslední době nové herní prvky, ale přesto je vyžití nedostatečné, jelikož herní prvky využívá i školní družina při místní ZŠ.  Samotné umístění těchto herních prvků jak v horní části sídliště u garáží, tak za Skleníkem není zcela šťastné, jelikož pro jejich využití musí rodiče i děti přejít několik přechodů pro chodce. V centrální části sídliště se nachází hřiště na basketbal a pískoviště (u domu č.p. 372 a více) a u domu č.p. 352 jsou dokonce ještě zastaralé herní prvky z 90tých let, které jsou zcela v rozporu s  platnými normami  ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, proto by bylo dobré v jedné  z těchto lokalit umístit nové herní prvky, konkrétně:

- Activity tower (137032M) - Multifunkční věž se dvěma skluzavkami v různých velikostech.

- Bird´s nest swing (137417M) - Houpačkový rám s houpačkou Ptačí hnízdo.

- Carousel kolotoč.

- Lezeckou věž či pyramidu.

Realizací projektu dojde k: zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury pro děti, -náctileté i dospělé, k všestrannému rozvoji pohybových a výukových aktivit a uspokojení potřeby pohybu, začleňování dětí a mládeže do společnosti, snížení výskytu psychopatologických jevů u školních dětí (budou mít vyžití), zbudování odpočinkových míst pro obyvatele.

Náklady: 600 000 Kč

 

10.
Název projektu: Živé dopravní hřiště: koloběžky, tříkolky, čtyřkolky k zapůjčení dětem

Popis projektu předkladatelem: Po vzoru zahraničních měst navrhuji krumlovské dopravní hřiště obohatit vozovým parkem (koloběžky, odrážela, tříkolky, čtyřkolky atd.) k zapůjčení široké dětské veřejnosti a k potřebám DDM.

Náklady: 136 700 Kč