Projekty participativního rozpočtu 2018

Jak hlasovat

Občané mohou hlasovat pouze pro náměty ve čtvrti, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočívá v tom, že hlasující má k dispozici sumu, která odpovídá alokované částce pro danou oblast. Hlasující může „utrácet - hlasovat" pro jeden, dva či více projektů. Celková suma jím vybraných projektů však nesmí přesáhnout schválený rozpočet pro oblast. Aplikace sama upozorní, pokud cena vybraných projektů bude nad schváleným rámcem. Zda hlasující upřednostní jeden velký projekt nebo tři menší, to je na jeho rozhodnutí. Vítězný projekt bude ten, který bude mít nejvíce hlasů. Pokud se v dané oblasti do rozpočtu vejdou dva projekty, mohou být uskutečněny oba.

Hlasování bude spuštěno elektronicky v odkazu HLASOVÁNÍ 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2018.

Před samotným hlasováním se uživatel musí zaregistrovat do aplikace. Tento úkon slouží pro kontrolu, že občan využil své možnosti hlasovat pouze jednou a pouze v příslušné čtvrti. Údaje všech zaregistrovaných uživatelů budou následně telefonicky ověřeny. Na rozdíl od loňského roku budou registrační údaje stručnější a pro uživatele bude celý úkon mnohem komfortnější.

Město rovněž vyzývá k aktivní účasti v hlasování i veřejnost z městských částí, kde byl k realizaci vybrán pouze jeden projekt. Ta čtvrť, jejíž občané budou v hlasování procentuálně nejaktivnější, obdrží zmiňovaný padesátitisícový bonus.

Vítězné projekty budou oznámeny v prosinci 2018 a zahrnuty do harmonogramu realizace v roce 2019.