Sběr navrhovaných projektů, 1. - 31. 7. 2019 1. 6. - 31. 7. 2019 Sběr navrhovaných projektů
Projednání s předkladateli, září 2019 září 2019 Projednání s předkladateli
Představení projektů veřejnosti, říjen 2019 říjen 2019 Představení projektů veřejnosti
Hlasování o projektech, listopad 2019 listopad 2019 Hlasování o projektech
Realizace projektů, rok 2020 2020 Realizace projektů

Krumlove, to dáme #todame

Participativní rozpočet 2019/2020

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.