Sběr navrhovaných projektů, 1. - 30. 6. 2018 1. 6. - 22. 7. 2018 Sběr navrhovaných
projektů
Veřejné projednání s předkladateli, červenec 2018 červenec / srpen 2018 Veřejné projednání s předkladateli
Představení projektů veřejnosti, říjen 2018 říjen 2018 Představení projektů veřejnosti
Hlasování o projektech, podzim 2018 1. - 15. 11. 2018 Hlasování
o projektech
Realizace projektů, rok 2019 2019 Realizace projektů

Participativní rozpočet 2018/2019

Město Český Krumlov oslovilo občany a podnikatele jednotlivých částí města, aby si navrhli, co jim ve městě schází, co by chtěli opravit. Českokrumlovská veřejnost má tímto možnost sama navrhnout konkrétní projekty a v následném hlasování rozhodnout, který z návrhů bude financován z tzv. participativního rozpočtu. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity pro místní obyvatelstvo.

Město Český Krumlov tímto počinem přistoupilo k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.