Kontakty

Dotazy k tvorbě dokumentu strategického plánu:
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.: petr.klapste@naturesystems.cz

Dotazy veřejnosti - Strategický a Akční plán města Český Krumlov:
Ing. Pavla Čížková, pavla.cizkova@mu.ckrumlov.cz, 380 766 705
administrátorka projektu

Dotazy veřejnosti - Participativní rozpočet:
Ing. Radka Ondriášová, radka.ondriasova@mu.ckrumlov.cz, 380 766 250
administrátorka projektu

Dotazy veřejnosti a médií:
Mgr. Petra Nestávalová: petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz, 380 766 121
tisková mluvčí města Český Krumlov