Projekty participativního rozpočtu 2018

Druhý ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty

Krumlováci rozhodli hlasováním o nových projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo téměř dvě stě padesát obyvatel, kteří rozdělili tři čtvrtě milionu korun osmi projektům.

Do druhého ročníku participativního rozpočtu zaslali obyvatelé Českého Krumlova čtyřicet námětů, ze kterých byla po posouzení jejich realizovatelnosti vybrána finální dvacítka projektů, které postoupily do hlasování. Celkem 245 hlasujících rozhodlo, že se v příštím roce zrealizuje osm předložených záměrů v osmi městských částech. Přestože obyvatelé mohli hlasovat pro více námětů (z prvního ročníku se například na Horní Bráně realizovaly hned tři předložené projekty), letos většinově rozhodli, že celé částky vyčleněné pro dané oblasti půjdou vždy na jeden projekt.

„Stále se zaměřujeme na zapojení obyvatel do vzhledu a života města a participativní rozpočet je další formou, jak toho lze dosáhnout. Od obyvatel máme zpětnou vazbu, že o tento způsob spolupráce zájem mají, přestože počet hlasujících není většinový. Dostali jsme připomínky a návrhy, co a jak zlepšit, které zohledníme v dalším ročníku," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Zastupitelstvo vyčlenilo druhému ročníku participativního rozpočtu tři čtvrtě milionu korun. Bonusových padesát tisíc korun pro městskou část, kde se zapojilo procentuálně nejvíce trvale bydlících obyvatel, připadne v participativním rozpočtu příštího roku Slupenci, kde se hlasování účastnilo 15 % lidí.

Přehled vítězných projektů je k dispozici zde